Jak posouvají případové studie naše chápání psychoterapie?

Sympozium o výzkumu a praxi psychoterapie (Brno, 2018)

Od roku 2018 jsme naše setkávání nově pojmenovali Sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii. Tento název zachycuje nový záměr sympozia, jímž bylo od roku 2018 podpořit a propojit komunitu odborníků, kteří se zajímají o výzkum psychoterapie. Chtěli jsme navázat na tradici, kterou v tomto směru na mezinárodním poli rozvíjí Society for Psychotherapy Research (SPR). Tato odborná společnost akci také poskytla záštitu.

V úvodní části Sympozia zazněla zvaná přednáška věnující se výzkumně zpracovaným případovým studiím, kterou přednesl profesor Mattias Desmet z Ghent University. Věnoval se tomu, jak je možné případové studie využít jako relevantní vědeckou metodu, která přináší unikátní informace a nabízí bohaté možnosti propojování výzkumu a praxe v psychoterapii. Další přednášky se věnovaly například tomu, jak mohou jednotlivé případy posouvat naše chápání psychoterapie, nebo jak může případová studie napomáhat spolupráci praktikujícího psychoterapeuta, teoretika, výzkumníka i studenta.

Ve druhé části Sympozia se odehrály panelové diskuze o aktuálně probíhajících výzkumech v ČR. Myslíme si, že se zde podařilo otevřít dosud chybějící prostor, kde jsme se navzájem mohli seznámit s tématy, na kterých v oblasti výzkumu psychoterapie pracujeme, které nás dlouhodobě zajímají, na které můžeme navázat či se k nim připojit. V této tradici bychom rádi pokračovali i nadále.

Výcviky a vzdělávání v psychoterapii

5. Mezinárodní psychoterapeutické sympozium (Brno, 2015)

(text bude doplněn)​

Psychoterapie: Kde se ocitla a kam se ubírá?

4. Mezinárodní psychoterapeutické sympozium (Brno, 2013)

(text bude doplněn)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info