Psychoterapeutické sympozium

Zpětná vazba o účinku odborných intervencí je důležitá v jakékoliv profesi. Podporuje efektivitu intervence. Pomáhá budovat kompetenci odborníka. Umožňuje rozvoj oboru samotného. V psychoterapii se však o dopadu svých intervencí mnohdy dozvídáme s časovým zpožděním a zdaleka ne od všech klientů. Nedostatek bezprostřední zpětné vazby je jedním z důvodů, proč je rozvíjení expertnosti v psychoterapii tak náročné.

V rámci tohoto již sedmého psychoterapeutického sympozia chceme společně s Vámi hledat odpovědi na otázky:

 • Na základě čeho usuzujeme na efekt své práce?
 • Jak jako terapeuti získáváme zpětnou vazbu?
 • Jak terapeuty učíme pracovat se zpětnou vazbou?
 • Jak rozpoznáme, kdy se nám práce nedaří?
 • Co nám pomáhá, abychom pracovali lépe?

Prostor budeme věnovat jak systematickým metodám získávání zpětné vazby, tak způsobům, které používáme příležitostně, intuitivně, bezděčně.

Program bude naplněn přednáškami a workshopy českých i zahraničních výzkumníků a terpeutů. Zahraniční kolegové, kteří na sympoziu vystoupí, jsou předními odborníky na využívání zpětné vazby v psychoterapii.

Podívejte se, o čem budou na sympoziu přednášet zahraniční hosté...

Kim de Jong, Ph.D. (BE)

Efektivita a potenciální mechanismy účinku rutinního sledování změny a zpětné vazby v psychoterapii

Přednáška poskytne krátký úvod do tématu rutinního měření změny v psychoterapii a poskytování zpětné vazby a shrne důkazy jeho efektivity. Autorka bude diskutovat možné mechanismy, jejichž prostřednictvím rutinní měření změny přispívá k terapeutickému výsledku.


Více o přednášející...

Kim de Jong je profesorka klinické psychologie na univerzitě v Leidenu, pracuje jako vyučující, ve výzkumu a v klinické praxi. Je jednou z předních odbornic na zpětnou vazbu o průběhu psychoterapie v Evropě a je předsedkyní a zakládající členkou Mezinárodní sítě podporující inovace a výzkum efektivity psychoterapie (INSPIRE). V roce 2018 získala cenu za vynikající výsledky mladých výzkumníků od Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR).

Jaime Delgadillo, Ph.D. (UK)

Proč se terapie v některých případech nedaří?

Prezentace shrne poznatky z kvalitativních a kvantitativních studií, které si kladly za cíl identifikovat faktory (charakteristiky, problémy, procesy) spojené s hrozícím terapeutickým nezdarem. Jako zdroj informací použije studie, jež využívaly nástroje sledování terapeutické změny a poskytování zpětné vazby. Autor představí obecný model zdrojů takových potíží, a to společně s praktickými vodítky, které nám pomohou těmto potížím porozumět a vypořádat se s nimi.

Více o přednášejícím...

Jaime Delgadillo je seniorní lektor klinické psychologie na Univerzitě ve Sheffieldu (UK). Zajímá jej porozumění individuálním rozdílům mezi klienty v reakci na terapeutickou léčbu, a to s praktickým cílem personalizovat psychologické léčebné programy pro klienty, kteří reagují méně příznivě na intervence založené na léčebných manuálech.

Benjamin Ogles, Ph.D. (USA)

Hodnocení klinické významnosti změny v psychoterapii: Pokroky a problémy

Nástroje hodnocení praktického nebo klinického efektu psychoterapie vznikly, aby pomohly řešit potíže plynoucí ze spoléhání se na statistické testy ve výzkumu psychoterapie. Tato přednáška shrne historii a vývoj strategií hodnocení klinické významnosti a současně se zaměří na potíže s nejčastěji používanými přístupy. Poté se bude věnovat aktuálním pokrokům, které staví na moderních statistických postupech a studiích využívajících metody smíšeného výzkumu. V závěru autor doporučí další postup v metodologickém a klinickém výzkumu, který využívá koncept klinické významnosti.

Více o přednášejícím...

Ben Ogles je profesorem klinické psychologie na Brigham Young University. Je autorem dvou knih a množství odborných článků a kapitol na téma měření změny v praxi a výzkumu psychoterapie.

Alexandre Vaz, Ph.D. (PT)

Dosahování klinické expertnosti: "Deliberate practice" v psychoterapii

Psychoterapeuti se významně liší ve své klinické úspěšnosti, a to nezávisle na teoretické orientaci a letech klinické zkušenosti. Deliberate practice (DP), zkušenostní forma výcviku založená na 30 letech výzkumu věnovaného rozvoji profesní odbornosti, byla představena jako proměnná společná všem vysoce efektivním terapeutům. Tato přednáška představí principy a nástroje využití DP pro zvýšení efektu výcviku a supervize, klinické odbornosti a výsledků léčby.


Více o přednášejícím...

Alexandre Vaz je autorem a spolueditorem čtyř knih o deliberate practitce a terapeutickém výcviku a dvou sérií knih o klinickém výcviku: Základy deliberate practice (APA Press) a Pokročilé terapeutické, klinické a mezilidské dovednosti (Elsevier). Je spoluzakladatelem Deliberate Practice Institute (www.dpfortherapists.com) a hlavním akademickým ředitelem Sentio Institute (www.sentioinstitute.org).

Harmonogram a další informace

Časový harmonogram

Čtvrtek 10. 3. 2022

 • 10.00-10.30 Zahájení sympozia
 • 10.30-12.00 Přednáška zahraničních hostů (I)
 • 13.30-15.00 Představení projektu DeePsy
 • 15.30-17.00 Panel přednášejících (b)
 • 18.00 Večerní program v přilehlé kavárně

Pátek 11. 3. 2022

 • 9.00-10.30 Blok zahraničních hostů (II)
 • 11.00-12.30 Panely přednášejících (c)
 • 14.00-15.30 Panely přednášejících (d)
 • 16.00-17.30 Panely přednášejících (e)

Sobota 12. 3. 2022

 • 9.00-17.00 Workshop na téma Deliberate practice
  (povede A. Vaz)

Jazykem sympozia je čeština. Přednášky zahraničních hostů a workshop budou tlumočeny do češtiny.

V tuto chvíli plánujeme, že se konference uskuteční v tradičním uspořádání "tváří v tvář". O změnách a opatřeních v souvislosti s epidemiologickou situaci vás budeme průběžně informovat.

Pokud chcete o Sympoziu například informovat své kolegy na pracovišti, můžete si stáhnout informační letáček k vytištění.

Můžete se také přihlásit k odběru novinek na e-mail, kam Vám budeme posílat organizační i programové aktuality Sympozia.

Sponzoři a partneři sympozia

TAČR

Sympozium je pořádáno se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA a projektu Deep learning v psychoterapii (TL03000049).

SPR-EU

Evropská sekce Society for Psychotherapy Research převzala záštitu nad konáním sympozia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info